Misiuni

Misiunea CCIIF este de a efectua activităţi academice de excelenţă în domeniile istoriei filosofiei si studiilor interculturale.

 

Personalul CCIIF îşi asumă ca obiective:

 

 • Dezvoltarea cunoaşterii filosofice fundamentale pe următoarele direcţii tematice:
  • Istoria filosofiei
  • Metafizica
  • Filosofia religiei
  • Hermeneutica
  • Etica
  • Estetica
  • Axiologie
  • Antropologie filosofica
 • Dezvoltarea cunoaşterii filosofice aplicative, cu accent pe următoarele direcţii tematice:
  • Filosofia imaginii
  • Hermeneutica simbolurilor religioase
  • Hermeneutica si fenomenologia culturii si civilizatiei (filosofia kitsch-ului, urbanism)
  • Etica aplicata (etica in afaceri si in politica, etica mediului)
  • Filosofia ştiinţelor lingvisticii
  • Filosofia sociologiei, economiei şi a ştiinţelor politice
 • Dezvoltarea dialogului cultural dintre religie si filosofie:
  • Dialog si mediere interconfesionala
  • Percepţii publice ale cunoaşterii filosofice si teologice
  • Atitudini şi conflicte cu privire la rolul religiei in societatea contemporana (libertate de exprimare/libertate religioasa)
  • Politici publice în domeniul culturii si al cultelor
 • Educaţia doctorală şi continuă în domeniul istoriei filosofiei si al studiilor interculturale:
  • organizarea unei şcoli doctorale
  • organizarea de şcoli de vară
  • organizarea de cursuri intensive
  • organizarea de cursuri la distanţă
  • organizarea de simpozioane si mese rotunde tematice
  • editarea de cărţi şi publicaţii de specialitate
Share