CURS OPȚIONAL Proiecte ideologice ale modernității târzii: stânga vs. dreapta culturală, Asist. Univ. Dr. Oana Șerban

PROGRAMA ANALITICĂ
Anul universitar 2020/2021

Denumirea disciplinei Proiecte ideologice ale modernității târzii: stânga vs. dreapta culturală
Anul de studii III Semestrul* 2 Condiție necesară de înscriere: studenții trebuie să aibă o notă de trecere la cursurile Modernitate și Europenitate și Istoria ideilor politice

Tematică
1. Spectrul politic. Proiecte și mișcări culturale de susținere a ideologiilor politice. (Nancy, Renaut)
2. Noua stângă. (Post)istoria „omului unidimensional” (Marcuse)
3. Artă și ideologie: „stânga suprarealistă”, „dreapta futuristă” (Breton, Marinetti)
4. Existențialism și marxism: materialism și revoluție (Sartre)
5. Omul revoltat. Condiţia străinului. Nihilismul. O abordare politică implicită (Camus)
6. Mai ‘68: o nouă faţă a individualismului modern.
7. Imaginarul politic de stânga: comunismul, „modelul iberic” (Saramago)
8. Ce (mai) înseamnă socialismul astăzi? (Habermas)

Bibliografie selectivă
Aronson R. (2020). “Sartre and the American New Left”. In: Betschart A., Werner J. (eds) Sartre and the International Impact of Existentialism. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38482-1_2
Breton, A. (1991). Position politique du surréalisme. Le livre de poche.
Bellu, N. (2005). De la stânga politică la stânga culturală. Paideia.
Camus, A. (1957). Speech at the Nobel Banquet at the City Hall in Stockholm. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1957/camus/25232-albert-camus-banquet-speech-1957/
Camus, A. (2018). Străinul. Polirom.
Camus, A. (2019) Omul revoltat. Polirom.
Guerlac, S. (1997). Literary Polemics: Bataille, Sartre, Valery, Breton. Stanford University Press.
Habermas, J. (1990). “What does socialism mean today? The rectifying revolution and the need for new thinking on the left”. In New Left Review, 1990 – newleftreview.org
Ialongo, E. (2016). Filippo Tommaso Marinetti: The Artist and His Politics. Fairleigh Dickinson University Press.
Marcuse, H. (1977). „Omul unidimensional”. În Scrieri filosofice. Editura Politică.
Marcuse, H. (2005). The New Left and the 1960s Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 3. Routledge.
Marinetti, F. T. (2018). Destruction. Forgotten Books.
Nancy, J.L (2020). “Left/Right”. In Parrhesia 33(2020):1-16.
Novello, S. (2010). Albert Camus as Political Thinker. Nihilisms and the Politics of Contempt. Palgrave Macmillan.
Renaut, A. (2003). Qu’est-ce qu’une politique juste ? Essai de philosophie politique appliquée. Politique et Sociétés, 22 (3): 155–178. https://doi.org/10.7202/008855ar
Saramago, J. (1998). A Nobel lecture. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1998/saramago/lecture/
Saramago, J. (2013). Peștera. Polirom.
Saramago, J. (2016). Omul duplicat. Polirom.
Saramago, J. (2018). Eseu despre orbire. Polirom.
Sartre, J.P. (1946). “Camus’ The Outsider”, “Cartesian Freedom”, “Materialism and Revolution”. In Literary and Political Essays, 1962.
Sartre, J.P. (1995). Anti-Semite and Jew: An Exploration of the Etiology of Hate. Shocken.