SIMPOZION NAŢIONAL EPISTEMOLOGIE ŞI COSMOLOGIE 9 noiembrie 2011

P R O G R A M

Comitetul de organizare: Maria-Cornelia BÂRLIBA

Georgeta MARGHESCU

Viorel CERNICA

PREZENTARE ÎN PLEN

R – 316

Moderator: Maria-Cornelia BÂRLIBA

10.00 – 10.30

Angela BOTEZ Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Lucian Blaga: „Trilogia cosmologică” şi „Trilogia cunoaşterii”

10.30 – 11.00

Viorel CERNICA Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Cosmologia” umanului la Lucian Blaga

Secţiunea 1 – R 316

Moderatori: Viorel CERNICA şi Constantin STOENESCU

11.00 – 14.00

Constantin ASLAM, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Lucian Blaga – întemeieri metafizice ale esteticii în lucrarea „Artă şi valoare”

Titus LATES, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Orizontul logic al „Trilogiei cunoaşterii”

Alexandrina DRAGOMIR, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Avatarurile lucidităţii ştiinţifice în viziunea lui L. Blaga

Mihai POPA, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Durată şi destin istoric în culturile minore la Lucian Blaga

Ana BAZAC, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Lucian Blaga şi Thomas Kuhn: „eonul dogmatic” şi tensiunea esenţială

Constantin STOENESCU, Universitatea din Bucureşti

Eon dogmatic”, „cuplu metodologic” şi teorie ştiinţifică

Mihaela CĂLINESCU

Incursiune critică în „Trilogia cosmologică”

Viorel VIZUREANU, Universitatea din Bucureşti

Elemente originale în conceptualizarea spaţiului în opera lui Lucian Blaga

Sabin TOTU, Universitatea din Bucureşti

“Despre filosofia religioasă a lui Blaga. Câteva consideraţii (i)relevante”

Secţiunea 2 – R 314

Moderatori: Angela BANCIU şi Georgeta MARGHESCU

11.00 – 14.00

Mircea OANCEA, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Ştiinţă şi raţionalitate în concepţia lui Lucian Blaga

Maria Cornelia BâRLIBA,Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Orizonturi epistemologice în opera filosofică a lui Lucian Blaga

Angela BANCIU, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Ideea continuităţii româneşti în opera lui Lucian Blaga

Dragoş IANOŞI, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Omul ca existenţă între mister şi realitate

Iancu FILIPESCU, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Satul românesc şi „boicotul istoriei”

Elisabeta NEGREANU, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Interferenţe în antropologia filosofică

G. G. CONSTANDACHE, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Filosofie şi metafizică în aforismele lui Lucian Blaga

Georgeta MARGHESCU,Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Paradoxul „insuficienţelor biologice” ale fiinţei umane

Gheorghe ROŞCULEŢ,Universitatea „Transilvania” din Braşov

Lucian Blaga. Satul românesc

Share