SIMPOZIONUL ACTUALITATEA GÂNDIRII FILOSOFICE A LUI ION PETROVICI

FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA BUCUREŞTI &

CENTRUL DE CERCETARE A ISTORIEI IDEILOR FILOSOFICE (C.I.I.F.) &
ASOCIAŢIA DOCTORANZILOR ŞI CERCETĂTORILOR ÎN FILOSOFIE (A.D.C.F.)

Vă invită la simpozionul:

ACTUALITATEA GÂNDIRII FILOSOFICE A LUI ION PETROVICI

 

Gheorghe Vlăduţescu, membru al Academiei Române, Cuvânt de deschidere
Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române, Ion Petrovici şi receptarea lui Kant în gândirea filosofică românească
Constantin Schifirneţ, prof. univ. dr., S.N.S.P.A., Ion Petrovici despre filosofia românească
Constantin Aslam, conf. univ. dr., Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Ion Petrovici – filosofia ca operă de educaţie publică
Mircea Dumitru, prof. univ. dr., decanul Facultăţii de Filosofie, Cercetările logice ale lui Ion Petrovici
Angela Botez, cerc. şt. princ. I, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Ion Petrovici despre raportul spirit-corp
Ionel Buşe, prof. univ. dr., Universitatea din Craiova, Ion Petrovici – subversiunea unei idei
Constantin Stoenescu, conf. univ. dr., Ion Petrovici despre Henri Poincaré sau de ce filosofează oamenii de ştiinţă
Viorel Cernica, lect. univ. dr., Universitatea Politehnică Bucureşti, Ideea de neant şi argumentul cosmologic
Mihaela Pop, conf. univ. dr., Aspecte ale conceptului de cultură la Ion Petrovici
Adriana Neacşu, conf. univ. dr., Universitatea din Craiova, Ion Petrovici despre specificul şi rosturile filosofiei
Marin Bălan, lect. univ. dr., Cum vorbeşte Ion Petrovici despre Dumnezeu
Dragoş Popescu, lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, Contribuţiile istorico-filosofice ale lui Ion Petrovici
Viorel Vizureanu, lect. univ. dr., Coordonate ale metafizicii la Ion Petrovici
Oana Enăchescu, doctorand, „Spiritul filosofic în comparaţie cu spiritul ştiinţific” – o perspectivă actuală asupra lui Ion Petrovici

 

Simpozionul se va desfăşura vineri, 23 noiembrie 2007, la sediul Facultăţii de Filosofie din Splaiul Independenţei nr. 204, Amfiteatrul „C. Rădulescu-Motru”, începând cu orele 10.00.

În cea de-a doua parte a zilei se vor desfăşura lucrările de constituire a Societăţii Române de Filosofie

Share