SIMPOZION NATIONAL Mircea Florian – opera filosofica de la reconstructia datului la ideea recesivitatii

SIMPOZION NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, prilejuit de comemorarea unei jumătăţi de veac de la moartea gânditorului. Simpozionul este organizat de Societatea Română de Filosofie împreună cu Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în zilele de 19 şi 20 martie 2010.

index pop cernica

Reeditările lucrărilor lui Mircea Florian, începând cu 1990, au impus două atitudini semnificative faţă de ideile acestui filosof: prima constă în interpretarea unitară a operei, fără a separa, convenţional, filosofia recesivităţii (postumă) de opera anterioară; a doua are de-a face cu regândirea locului pe care opera filosofică a lui Florian îl ocupă în orizontul filosofiei româneşti. Scopul simpozionului este de a ilustra rezultatele la care interpretarea operei în cauză a ajuns pe temeiul celor două atitudini şi de a semnala teme posibile de investigare a unei opere care păstrează o considerabilă putere de atracţie pentru cercetătorii filosofiei noastre.

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

Secţiuni: Filosofia datului
Istoria filosofiei şi metodologie filosofică
Logică şi epistemologie
Filosofia recesivităţii

Comitetul de organizare:

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru
Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu
Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu
Conf. univ. dr. Savu Totu
Conf. univ. dr. Viorel Cernica

P R O G R A M

Vineri, 19 III 2010

MOMENTUL 1 – 10,00 – 11,00– Amfiteatrul „Mircea Florian”

DESCHIDERE. Cuvânt de întâmpinare – Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU, decanul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti
EVOCARE: Mircea Florian în ultimii ani de viaţă
Participă: Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
Prof. univ. dr. Ion TUDOSESCU
Prof. univ. dr. Sorin VIERU

MOMENTUL 2

PREZENTARE COMUNICĂRI

SECŢIUNEA I – 11,00 – 16,30– Amfiteatrul „Titu Maiorescu”
Moderator: Prof. univ. dr. Gheorghe VLĂDUŢESCU

Gheorghe VLĂDUŢESCU – Istorie şi istoricism
Constantin SCHIFIRNEŢ – Filosofia românească şi modernitatea tendenţială
Adriana NEACŞU – Mecanismul recesivităţii în cazul dualităţilor: „multiplu-unu” şi „relativ-absolut”
Constantin ASLAM – Mircea Florian în contextul filosofiei româneşti interbelice
Ana BAZAC – Dreptatea ca termen mediu între libertate şi egalitate: actualitatea lui Mircea Florian
Adrian MICHIDUŢĂ – Recesivitatea – o filosofie a secolului al XX-lea

Pauză: 13,30 – 14,30

Marin BĂLAN – Uzul si abuzul de istoria filosofiei in  scrierile lui Mircea Florian, cu precădere in ‘Recesivitatea ca structura a lumii’
Adrian NIŢĂ – Raportul individual-general la Mircea Florian
Daniel COJANU – Mircea Florian ca interpret al fenomenului religios
Viorel VIZUREANU – Mircea Florian despre semnificaţia momentului cartezian în istoria filosofiei

SECŢIUNEA II – 11,00 – 16,30– Amfiteatrul „Mircea Florian”
Moderator: Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC

Alexandru BOBOC – Categorii filosofice la Mircea Florian şi Johannes Rehmke
Angela BOTEZ – Cupluri categoriale recesive la Mircea Florian
Paul NICHIŢELEA – Filosofia istoriei la Mircea Florian
Mihaela POP – Filosofie şi artă la Mircea Florian
Mona MAMULEA – Individualul ca posesor al generalului: Mircea Florian şi Constantin Noica
Ilie PINTEA – Conceptul de filosofie în opera lui Mircea Florian

Pauză: 13,30 – 14,30

Titus LATEŞ – Traducerea „Organon”-ului: o cercetare pe margini de pagini
Mihai DAN – Cuplurile conceptuale şi structura explicaţiei
Sabin TOTU – Despre rostul şi utilitatea filosofiei în concepţia lui Mircea Florian
Doina RIZEA – Relaţia  naţional – supranaţional. Libertatea ca autoritate şi mişcarea identitară
Viorel CERNICA – Aspecte formale ale filosofiei datului recesiv

Sâmbătă, 20 III 2010

SECŢIUNEA III – 10,00 – 14,00– Amfiteatrul „Mircea Florian”
Moderator: Prof. univ. dr. Ilie PÂRVU

Ilie PÂRVU – Reconstrucţia metafizicii în secolul XX. Perspectiva lui Mircea Florian
Romulus BRÂNCOVEANU – Profilul filosofiei româneşti în concepţia lui Mircea Florian
Mircea DUMITRU – Categoria de relaţie
Dragoş POPESCU – Raportul dintre logică şi limbaj în viziunea lui Mircea Florian
Claudiu BACIU – Recesivitate şi contradicţie unilaterală
Ionel BUŞE – Titlu neprecizat
Laurenţiu-Virgil SPĂTARU – Filosofie experimentală logico-matematică asupra tabelului de funcţii bivalente
Constantin STOENESCU – Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea Florian

Share