SIMPOZION NATIONAL Maiorescu si maiorescianismul în constiinta filosofica romaneasca actuala

SIMPOZION NAŢIONAL Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală, prilejuit de împlinirea a 170 de ani de la naşterea gânditorului. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti împreună cu Societatea Română de Filosofie, în ziua de 26 noiembrie 2010.

 

Titu Maiorescu este socotit de cei mai mulţi dintre cercetătorii istoriei culturale româneşti drept iniţiatorul spiritului critic în cultura noastră şi întemeietorul primei şcoli filosofice româneşti. Astăzi nimeni nu-i contestă în mod categoric aceste calităţi. Totuşi, lui Titu Maiorescu îi este ataşată de contemporanii noştri şi „imaginea” pe care o propunea, odată, Constantin Noica: aceea de „duh al pustiului”. Organizatorii îşi propun ca, împreună cu participanţii la simpozion, să pună sub observaţie locul pe care opera lui Maiorescu şi opera „maiorescienilor” îl au în conştiinţa filosofică românească actuală.

Simpozionul va avea două momente:

(1) COLOCVIU pe următoarele teme:

a) Instituţii culturale mentorate de Titu Maiorescu;

b) Atitudinea critică a lui Maiorescu faţă de cultura românească. Maiorescianismul astăzi;

c) Şcoala filosofică de tradiţie maioresciană. Critica criticismului maiorescian în gândirea interbelică.

(2) SESIUNE DE COMUNICĂRI, cu următoarele secţiuni:

Istoria filosofiei europene în cursuri

Logica maioresciană

Filosofia de tinereţe

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

Comitetul de organizare:

Acad. Gheorghe Vlăduţescu

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Conf. univ. dr. Viorel Cernica

Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu

Conf. univ. dr. Savu Totu

Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu
Informaţii privind participarea

Sunt invitaţi să participe la simpozion cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 15 XI 2010, titlul comunicării şi un scurt CV, la adresa de email:tmaiorescu.simp@gmail.com. Programul simpozionului va fi definitivat până la 19 XI 2010 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: www.ub-filosofie.ro. Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată (persoană de contact: Conf. univ. dr. Viorel Cernica) sau la numerele de telefon: (021) 318 65 76,  (021) 318 15 56,  (021) 318 29 74.

 

 

Program

 

SIMPOZION NAŢIONAL

Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală

26 noiembrie 2010

Simpozionul este prilejuit de împlinirea a 170 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu şi a150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Filosofie. Acest din urmă eveniment este legat de numele lui Ioan Maiorescu, tatăl filosofului. Istoria acestei facultăţi, am putea spune, este impregnată de spiritul maiorescian. Simpozionul este organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, împreună cu Societatea Română de Filosofie.

 

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

 

PROGRAM

 

10,00 – 10,05 Cuvânt de întâmpinare – Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu,

decanul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

I. 10,05 – 12,15 COLOCVIU – Moderator: Acad. Gheorghe Vlăduţescu

– Sala 8, „Tudor Vianu”

10,05 – 11,15 Conferinţe

– Instituţii culturale mentorate de Titu Maiorescu – Prof. univ. dr. Constantin

Schifirneţ, SNSPA

– Şcoala filosofică de tradiţie maioresciană. Critica criticismului maiorescian în

gândirea interbelică – Conf. univ. dr. Constantin Aslam,

Universitatea Naţională de Artă

– Modele de filosofare şi proiecte culturale. Maiorescianismul astăzi – Conf. univ.

dr. Viorel Cernica, Universitatea din Bucureşti

11,15 – 12,15 Discuţii

 

II. 16,00 – 19,00 SESIUNE DE COMUNICĂRI – Moderatori:

Prof. univ. dr. Angela BOTEZ

Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU

– Sala 7

16,00 – 16,20 Angela Botez – Institutul de Filosofie, Titu Maiorescu – locul ideilor filosofice europene în procesul reconstrucţiei culturii româneşti …

Discuţii

16,20 – 16,40 Titus Lateş – Institutul de Filosofie, Din cărţile dăruite de Titu Maiorescu Bibliotecii de Filosofie si Litere …

Discuţii

16,40 – 17,00 Mona Mamulea – Institutul de Filosofie, Filosofia relaţiei şi cadrele gândirii maioresciene din perioada criticistă …

Discuţii

17,00 – 17,20 Mihai Popa – Institutul de Filosofie, Conceptul de relaţie şi forme culturale la Titu Maiorescu …

Discuţii

17,20 – 17,40 Constantin Stoenescu – Universitatea din Bucureşti, Teza formelor fără fond şi dezbaterea privind specificul naţional …

Discuţii

17,40 – 18,00 Savu Totu – Universitatea din Bucureşti … Titlu neprecizat

Discuţii

18,00 – 18,20 Viorel Vizureanu – Universitatea din Bucureşti, Deschideri ale logicii maioresciene

Discuţii

18,20 – 18,40 Ilie Pintea – Universitatea Spiru Haret, Concepţia despre filosofie în scrierile de tinereţe ale lui Titu Maiorescu …

Discuţii

18,40 – 19,00 Romulus Brâncoveanu – Universitatea din Bucureşti … Titlu neprecizat

Discuţii

Share