Simpozion Naţional „Cultura postmodernă, mass-media şi noua realitate culturală”

Simpozion Naţional „Cultura postmodernă, mass-media şi noua realitate culturală”,

organizat de Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice de la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

şi Catedra de Ştiinţe Socio-Umane de la Universitatea Politehnica din Bucureşti; 11 noiembrie 2009, Universitatea Politehnica, Sala R 314.

PROGRAM

Secţiunea 1 
Moderator: Viorel Cernica
Viorel CERNICA  Universitatea din Bucureşti
Sensuri ale postmodernităţii filosofice

Constantin ASLAM  Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Există o estetică postmodernă?

Mihaela POP
Kitsch-ul ca stil de viaţă în societatea românească actuală

Constantin STOENESCU  Universitatea din Bucureşti
Slăbiciunile omeneşti, postmodernismul şi criza economico-financiară actuală

Sabin TOTU  Universitatea din Bucureşti
Viitorul religiei în postmodernitate

Viorel VIZUREANU  Universitatea din Bucureşti
Conceptualizări alternative ale spaţiului în postmodernism

Marin TRĂISTARU  Universitatea POLITEHNICA
Mass-media şi noua cultură politică

Ştefan PĂUN  Universitatea POLITEHNICA
Mass-media românească în contextul globalizării

Mircea OANCEA  Universitatea POLITEHNICA
Comunicare şi postmodernism

Mircea TOBOŞARU  Universitatea POLITEHNICA
Criza culturală. Criza ecologică

Elena MARIN  Master DPPD-SSU Universitatea POLITEHNICA
Impactul mass-media asupra dezvoltării intelectuale

Ana BAZAC Universitatea POLITEHNICA
Ce fel de mediere fac mass-media? Elemente de critică actuală

Alexandrina DRAGOMIR Universitatea POLITEHNICA
De la creaţia sacerdotală brâncuşiană la producţiile antihristice contremporane

Secţiunea 2
Moderator: Ionel Achim
Ionel ACHIM  Universitatea POLITEHNICA
Media versus Gutenberg?

G. G. CONSTANDACHE  Universitatea POLITEHNICA
Postmodernism şi mass-media

Tatiana BADEA   Universitatea California, Irvine
Internetul  şi mass-media

Maria Cornelia BÂRLIBA  Universitatea POLITEHNICA
„Cultura coopetiţiei” – o provocare postmodernă

Iancu FILIPESCU  Universitatea POLITEHNICA
Cultură postmodernă şi societate postindustrială

Angela BANCIU  Universitatea POLITEHNICA
Idei postmoderne în istoriografie

Georgeta MARGHESCU  Universitatea POLITEHNICA
Postmodernitatea şi cultura media

Elisabeta NEGREANU  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile, educaţia şi mass-media

Ioana HERSENI  Universitatea din Ploieşti
Despre cultura generală în postmodernitate

Gheorghe ROŞCULEŢ  Universitatea „Transilvania” din Braşov
Impactul noilor media asupra culturii tradiţionale

Veronica Oana HATMANU  Universitatea din Bucureşti
Trăsături ale jurnalismului în noua realitate culturală

Share