CONFERINŢA NATIONALA GANDIREA LUI CONSTANTIN NOICA ASTĂZI 24 – 25 aprilie 2009

 

Program

SECVENŢA I – Vineri, 24 IV, ora 9,30

Moderator Gabriel Liiceanu

Gabriel LIICEANU, Despre o anume personalitate
Sorin VIERU,  Titlu neprecizat
Mircea FLONTA, Kant şi interogaţia transcendentală în opera lui Constantin Noica
Ile PÂRVU, Noica, metafizica şi “tehnica raţiunii”
Sorin LAVRIC, De ce este Noica un reper ?

SECVENŢA II – Vineri, 24 IV, ora 14,00

Moderator Gheorghe Vlăduţescu

Gheorghe VLĂDUŢESCU, Problema conceptului deschis la Constantin Noica
Gheorghiţă GEANĂ, Suflet şi spirit în filosofia practică noiciană
Ionel BUŞE, Constantin Noica: spre un model cultural al intervalului?
Claudiu BACIU, Fenomen şi fiinţă sau despre înţelesul fenomenologic al ontologiei lui C. Noica
Constantin ASLAM, Spirit şi spiritualitate românească în gândirea de tinereţe a lui C. Noica
Lorena, STUPARU, Europa lui Constantin Noica
Horia PĂTRAŞCU, Gândirea lui Constantin Noica – între filosofie şi ideologie
Paul SANDU, Libertate întru necesitate
SECVENŢA III – Sâmbătă, 25 IV, ora 9,30

Moderator Alexandru Boboc

Alexandu BOBOC, Ideea devenirii întru fiinţă în contextul ontologiilor contemporane
Ion POGORILOVSCHI, Noica şi câmpul cuvintelor intraductibile
Ion HIRGHIDUŞ, Poetica fiinţei din perspectiva ontologiei lui Constantin Noica
Mihaela MACSUT, Ontologia platoniciană în viziunea noiciană
Daniel MAZILU, Norocul eşecului sau vocaţia filozofiei la Noica
Ștefan GROSU, Paideia în accepţia noiciană
Manuela STĂNICĂ, Vocabula filosofică „întru” în textele religioase catolice actuale
Viorel CERNICA, Modelul de filosofare al ontologiei noiciene

SECVENŢA IV – Sâmbătă, 25 IV, ora 14,00

Moderator Romulus Brâncoveanu

Romulus BRÂNCOVEANU, Istoria sau canonul filosofiei româneşti?
Constantin STOENESCU, Problema empirismului din perspectiva lui cum e cu putinţă ceva nou
Ana BAZAC, Lumea ideilor la Constantin Noica
Elena COSTEA, Noica şi ontologia. Problema elementului şi a precarităţilor fiinţei
Bogdan-Costin GEORGESCU, Constantin Noica la confluenţa dintre filosofie şi teologie
Sebastian ŞTEFĂNUCĂ, Logica lui Hermes şi antropologia culturală
Mircea DUMITRU, Înţelesuri para-logice ale logicii lui Hermes
Adrian NIŢĂ, Instanţele fiinţei la Noica

 

Conferinţa Naţională
GÂNDIREA LUI CONSTANTIN NOICA ASTĂZI

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Constantin Noica, cel mai important filosof român. În ultimul deceniu, cărţile şi studiile despre opera sa au devenit din ce în ce mai numeroase şi mai aplicate iar cîteva titluri majore au fost traduse în patru mari limbi de circulaţie mondială. Toate acestea dovedesc că Noica nu s-a înşelat atunci cînd spunea: „aştept să se spună ceva cu sens despre mine abia după 1990”. Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Societatea Română de Filosofie organizează o conferinţă naţională dedicată actualităţii gândirii lui Noica, conferinţă care să reunească pe toţi cei care încearcă să dea seamă de pulsul filosofiei sale în lumea contemporană.

Conferinţa se va desfăşura atât în plen, cât şi pe secţiuni.
Plenul conferinţei este consacrat temei “Gîndirea lui C. Noica astăzi”.
Tematica pe secţiuni este următoarea:
Limbă şi gîndire
Modelul paideic noician – filosofia în sistemul de învăţământ
Noica şi ontologia
Noica şi logica
Noica şi interbelicul
Noica şi teologia

Comitetul de organizare al conferinţei va fi următorul:
Prof. dr. Gheorghe Vlăduţescu, Academician, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Mircea Flonta, Membru corespondent al Academiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Ilie Pârvu, Membru corespondent al Academiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Sorin Vieru, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Gabriel Liiceanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Mircea Dumitru, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf.dr. Savu Totu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf.dr. Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf. dr. Viorel Cernica, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Asist. univ. dr. Bogdan Mincă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Informaţii privind participarea şi organizarea

Conferinţa se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 24–26 aprilie 2009, la sediul Facultăţii de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti. La conferinţă sunt invitaţi să participe membri ai comunităţii academice, cercetători, studenţi, proferi de liceu, masteranzi şi doctoranzi, studenţi.

Contribuţii

Persoanele doritoare să participe la conferinţă sunt rugate să trimită pînă la 1 aprilie 2009 un rezumat al contribuţiei lor (maxim 200 de cuvinte) împreună cu un Curriculum vitae. Data limită a predării contribuţiei este 17 aprilie 2009. Rugăm participanţii să îşi limiteze prezentarea contribuţiei la 15 minute, discuţiile ulterioare urmînd să nu depăşească alte 15 minute.
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele, CV-urile şi contribuţiile Dumneavoastră fie la adresa de email: conferinta.noica.2009@gmail.com (persoană de contact asist. dr. Bogdan Mincă), fie la adresa: Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, 060024, sectorul 6, Bucureşti (cu menţiunea pe plic: „Pentru conferinţa naţională Gândirea lui C. Noica astăzi”).
Programul final al conferinţei, precum şi repartizarea contributorilor pe secţiuni vor fi definitivate până la 20 aprilie 2009.

Transport, cazare şi masă

Cheltuielile de transport, masă şi cazare cad în sarcina fiecărui participant. La sfârşitul conferinţei, organizatorii vor oferi un cocktail.

Informaţii şi contact

Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email: conferinta.noica.2009@gmail.com, persoana de contact: asist. dr. Bogdan Mincă, sau la numărul de fax (021) 318 52 89.
De asemenea, puteţi solicita informaţii la Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, 060024, sectorul 6, Bucureşti
Tel:  (021) 318 65 76,  (021) 318 15 56,  (021) 318 29 74
Fax: (021) 318 52 89

Share