CONFERINTA NATIONALA Idei filosofice în arta Europeană modernă şi contemporană (1850-2000) 25 aprilie 2013

Impactul dezvoltării tehnologice şi al modificărilor politice majore asupra artelor a fost unul semnificativ în toată această perioadă. Explorările tematice, modificările din procesul creativ cât şi din acela al receptării artistice îşi găsesc surse atât în abordările ştiinţifice, politice, sociologice şi antropologice, cât şi în cele filosofice. Un anume Weltanschauungal modernităţii şi al postmodernităţii îşi face simţită prezenţa în creaţia artistică europeană a secolelor XIX şi XX.
Care sunt temele abordate cu precădere, de ce se apelează la tehnici noi de creaţie, de ce arta şi artistul devin tot mai implicaţi în viaţa socială şi politică a vremii, de ce sunt abandonate anumite categorii estetice în favoarea altora, de ce noul este clamat cu vehemenţă până devine o tradiţie, care sunt efectele globalizării asupra artelor, ce teme filosofice se regăsesc în manifestările artistice ale acestei perioade?
Iată câteva dintre întrebările la care vă invităm să oferiţi răspunsuri participând cu lucrări la Conferinţa naţională de estetică şi filosofia artei pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi ce va avea loc la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în data de 25 aprilie 2013.
[flagallery gid=3 skin=minima_jn align=center]
Această conferinţă este organizată de Centrul pentru Istoria Circulaţiei Ideilor Filosofice şi este dedicată Domnului Profesor univ. Ion Ianoşi a cărui întreagă activitate din domeniul esteticii şi filosofiei culturii va fi omagiată în aceste zile.
Data limită de înscriere: 25 martie 2013
Se vor trimite următoarele date pe adresa de e-mail conferinta_filosofia_artei@yahoo.ro:
Nume, Nivel de studii, Universitatea, Facultatea
Titlul contribuţiei şi Rezumatul – 650-800 cuvinte
Comunicarea rezultatelor selecţiei: 10 aprilie
Anunţarea programului conferinţei: 20 aprilie
 
Echipa organizatorică:
Conf. univ. dr. Mihaela Pop
Drd. Alexandra Buleu
Masterand II. Oana Vasilescu

Echipa de selecţie a lucrǎrilor:

Conf. univ. dr. Mihaela Pop
Lect. univ. dr. Cristian Iftode
Asist. univ. dr. Raluca Oancea

 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Filosofie

Centrul de cercetare “Istoria şi circulaţia ideilor filosofice”

 

Idei filosofice în arta Europeană

modernă şi contemporană (1850-2000)

Conferinţa naţională de estetică şi filosofia artei

25 aprilie 2013

 

 

Moderatori: Conf. univ. dr. Mihaela Pop

                       Asist. univ. dr. Raluca Oancea

 

9:00 – 9:15 Cuvânt de deschidere:

Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu, Decanul Facultății de Filosofie

Conf. univ. dr. Mihaela Pop                    

9:15 – 10:30 ( S7)

1. Andrei Simionescu-Panait, master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

Analogie, experiență, operă de artă

2. Oana Camelia Şerban, licenţǎ, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

 Metapictura și inserția „tabloului speculativ” între alegoric și aporetic. „Ochiul metodic” în deschiderea reprezentării: „Las Meninas”, de la Vélazquez la Picasso

3. Iulia Moisei, master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

Cǎutarea narcisicǎ a sinelui: chipul Omului Modern şi refugiul în artǎ. Gustav Klimt

4. Adrian Iordache,  Lect. dr., Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării, Arta în opera lui Nietzsche

Discuţii 10:15 – 10:30

10:30 – 12:00 (S7)

5. Cristian Alexandru Groza,  licenţǎ, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucuresti, Respiritualizare si ideologizare.Studiu asupra fenomenului avangardist interbelic

6. Maria Alexandra Buleu, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti,

Imaginarul violenţei. Expresionsimul german şi futurismul

7. Simona Gheorghiu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

De la futurism la fascism

8. Florentina Grigore, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

 Despre construcţiile imaginarului juridic în literatură. „The legal imagination”

9. Alexandru Stan, master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

Arta ca element al vieții în filosofia lui Susanne K. Langer

Discuţii 11:45 – 12:00

 

Pauza de cafea – 12:00-12:15

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Vasile Morar

                      Lect. univ. dr. Cristian Iftode

 

12:15 – 13:45 (Amf. CRM)

10. Lucian-Ştefan Dumitrescu, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti,

 O consecință a trecerii de la capitalismul modern la cel postmodern: cultura înaltă vs. cultura populară?

11. Gabriela Bǎdescu, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti,

„Orientalismul” şi arhitectura sinagogilor în secolul XIX european

12. Iulian Apostolescu, master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

Imaginaţie şi inteţionalitate la Jean-Paul Sartre

13. Radu-Viorel Iancu, doctorat, Facultatea de Filosofie,Universitatea Bucureşti,

Elemente pentru o filosofie a filmului

14. Marius Căpraru, doctorat, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea din București,

Filmul documentar și revolta studenților din Franța anului 1968

            Discuţii 13:30 – 13:45

 

Pauza de cafea – 13:45 – 14:00

 

14:00 – 15:30 (Amf. CRM)

15. Ileana Borţun, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,

Locul subiectivităţii în înţelegerea operei de artă: Heidegger vs Schapiro

16. Alina Ciric, doctorat, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai,

Experienţa sublimului în politică

17. Ana Maria Vavura, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti,

Un concept nou: argumentarea vizuală

18. Matei Ghimiș, master,Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti,

 Mitul Cidului în cultura europeană, între Salvador Dali și Gayatri Spivak

19. Alexandrina Dragomir, doctorat, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti

Muzica, teoria filosofică şi practica artistică

            Discuţii 15:15 – 15:30

 

Pauza de cafea 15:30 – 15:45           

 

Moderatori: Asist. univ. dr. Raluca Oancea

                      Conf. univ. dr. Mihaela Pop

 

15:45 – 17:15  (Amf. CRM)

20.  Alexandra Ioniță, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Geniu și originalitate în cinema

21. Emanuel Polcovnicu, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Geniul în muzica și în arta plastică (Mozart vs Brâncuși)

22.  Elena Babii, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

Geniu și melancolie (Von Trier)

23.  Diana Cojocaru, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

Artă contemporană și budism – Cage si Paik

24.  Mihaela Munteanu, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Takashi Murakami: Superplat și lupta împotriva simulacrului

            Discuţii 17:00 – 17:15

Pauza de cafea 17:15 – 17:30

 

17:30 – 18:30  (Amf. CRM)

25.  Roxana Gătej, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Egon Schiele și Schopenhauer

26.  Maria Panțur, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Avangarda – între nebunie și originalitate fără gust

27.  Tudor Matache, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

Tragic și sublim in arta modernă si contemporană

             Discuţii 18:15 – 18:30

18:30 – 20:00 (Amf. CRM)

28.  Victoria Butuc, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Despre frumosul natural

29.  Loredana Guțu, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Artă abstractă vs artă clasică

30.  Mihaela Mihalache, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Frumosul și arta contemporană (studiu de caz Adrian Ghenie)

31.  Matei Bǎlan, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Tatuajul ca artă

32.  Carla Albert, licenţǎ, Universitatea Naţionalǎ de Arte din Bucureşti,

 Tendinţe în artă după 1990: practica socială între estetică relaţională şi arta participativă

 Discuţii 19:45 – 20:00

 

*Fiecare prezentare va dura maxim 15 minute. Nu se admit prelungiri.

Share