CONFERINŢA NAŢIONALĂ „PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE – TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE”

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI NAŢIONALE

„PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE – TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE”

28 NOIEMBRIE 2013

 

 Afis conferinta Pr. D. Staniloae

Facultatea de Filosofie

Sala doctorală

 

 

SECŢIUNEA I

 

Deschiderea conferinţei:

Rectorul Universităţii din Bucureşti, Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

 

 

9:00 – 11:00Moderator: Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu

 

Preot Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu – Catafatism şi apofatism în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preot Prof. univ. dr. Ion Popescu –  Fiinţă şi timp la Heidegger şi la Părintele Dumitru Stăniloae

Prof. univ. dr. Constantin Enăchescu –  Om-Persoană în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Schiţa unei antropologii
Preot Prof. univ. dr. Gheorghe Holbea –  Itinerar filocalic

Conf. univ. dr. Adrian Lemeni – Contribuţii apologetice ale teologiei Părintelui Stăniloae şi relevanţa acestora pentru contextul actual

 

 

Pauză de cafea: 11:00 – 11:30

 

 

11:30 – 14:00

 

Prof. univ. dr. Alexandru Boboc –  Transcendenţa la Părintele Dumitru Stăniloae – interpretare teologică şi metafizică

Prof. univ. dr. Angela Botez – Gânditori români despre filosofia religiei: Dumitru Stăniloae, Nichifor Crainic, Vasile Băncilă

Dr. Victor Botez – Interviu cu Dumitru  Stăniloae – Teolog panortodox de dimensiune europeană

Preot Dr. Cristian Popa – Actualitatea operei publicistice a Părintelui Dumitru Stăniloae

Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu – Stăniloae şi Blaga

 

 

SECŢIUNEA II

 

 

16:00 – 18:30  – Moderator: Conf. univ. dr. Savu Totu

 

Prof. univ. dr. Mihai D. Vasile – Hermeneutica erorii de definire a liturghiei la Părintele Dumitru Stăniloae

Dr. Octavian Buda – Două polemici: Stăniloae – Blaga şi Bultmann – Jaspers. O abordare comparată

Preot Drd. Marin Dan Ionaşcu – Părintele Stăniloae despre Sfântul Maxim Mărturisitorul

Dr. Sebastian Mateiescu – Metafizica  logoilor în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae

Asist. univ. drd. Laurenţiu Gheorghe – Iubirea – structurarea Sfintei Treimi la Părintele Dumitru Stăniloae

Drd. Cristian-Andrei Themistocle- O perspectivă hermeneutică asupra lucrării „Sfânta Treime sau La început a fost iubirea” a Părintelui Dumitru Stăniloae

Mrd. Oana Şerban – Existenţă monopersonală şi comuniune interpersonală în constituirea Persoanei: Logos şi Iubire în teologia dogmatică a Părintelui Dumitru Stăniloae

Conf. univ. dr. Savu Totu – Dimensiuni personaliste ale abordării temeiurilor icoanei în teologia Părintelui Stăniloae

 

Share