CFP. Conferinta nationala de estetica si filosofia artei Ion Ianosi – Sublimul in estetica

Vă invităm să participați la a V-a ediție a Conferinței Naționale de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” dedicată, anul acesta, personalității Profesorului Ion Ianoși. Vă propunem un dialog pe tema sublimului, abordată de Profesorul Ianoși în multe dintre lucrările sale. Considerăm că această temă este și astăzi de actualitate, nu numai în manifestările artistice, dar și în gândirea estetică. Sublimul este noțiunea capabilă să dea seamă de complexitatea stărilor estetice, etice și filosofice, iar Profesorul Ianoși considera că sublimul este „cea mai etică dintre calitățile estetice ale omului” (Estetica, 1975, p. 127) și constata o nuanțată corelație între estetic și religios în interiorul sublimului.

În ce măsură gustul asociativ sporit al secolului nostru poate profita de deschiderile sublimului spre variate direcții de cercetare culturale? Pot oare sensurile kantiene ale sublimului să mai ofere astăzi răspunsuri la problemele morale și estetice ale societății contemporane? Care sunt cauzele pentru care sublimul ca modalitate estetică este cunoaștere și înțelegere a vieții și imperativelor etice majore? Iată câteva dintre posibilele întrebări la care așteptăm răspunsuri pornind de la operele numeroase și pline de idei generoase ale Profesorului Ion Ianoși.

Așteptăm propunerile dumneavoastră până pe data de 30 aprilie 2017 01 mai 2017 la adresa: cciif.fil.unibuc@filosofie.unibuc.ro
Abstract: 250-300 cuvinte
Date personale: (nume, prenume, afiliere, email)

Organizatori:
Prof. dr. Mihaela Pop
Drd. Oana Şerban