PROIECTUL D PLATFORM INSTRUMENT CULTURAL SI PORTAL INTERDISCIPLINAR DEDICAT AREALULUI DUNAREAN

PROIECTUL D PLATFORM
INSTRUMENT CULTURAL SI PORTAL INTERDISCIPLINAR DEDICAT AREALULUI DUNAREAN

1. Scop. Descrierea proiectului

ScopDescrierea proiectuluiProject description
Promovarea artei contemporane, a resurselor culturale și prezervarea biodiversității, în contextul realizării unui produs artistic valoros în cadrul unei tinere echipe interdisciplinare.
Proiectul D PLATFORM isi propune promovarea artei contemporane, a debutului artistic si a integrarii tinerilor cercetatori in echipe de lucru, in paralel cu promovarea resurselor naturale si a valorilor culturale autentice romanesti. In contextul larg al renegocierii raportului dintre natural si cultural versus tehnologic si functional, se va demara o analiza obiectiva si interdisciplinara a arealului dunarean, ce va include activitati de documentare artistica, antropologica si ambientala. Diseminarea rezultatelor se va baza pe organizarea de colocvii stiintifice, prezentari, evenimente expozitionale la nivel national si international. In cadrul intalnirilor vor participa artisti, peisagisti, antropologi, bioeticieni ce vor descrie perspective specifice, dar si locuitori ai zonei investigate. Vor fi identificate solutii. Se va incuraja educatia si consumul cultural gratie structurii atractive si accesibile a D PLATFORM, initiativa multimediala de sinteza intre arte vizuale, interventie ambientala site specif,muzica electronica, practici culturale urbane, proiectii audio/video. Se va constitui o baza de date de imagini, texte, interviuri, instrument util specialistilor din stiinte umane, artistilor, jurnalistilor. Se va proiecta un portal de comunicare interdisciplinar ce va facilita constituiriea la nivel national de tinere echipe capabile sa acceseze programele europene de cercetare din domeniu (Europa creativa, Danube Transnational Prog. 2014-2020).
Project D PLATFORM sets to promote contemporary art, artistic debut and the integration of young researchers in work teams as well as the promotion of natural resources and authentic Romanian cultural values. In the wide context of renegotiating the relation between natural and cultural versus technological and functional, D PLATFORM will initiate an objective interdisciplinary analysis of the Danube area that will include artistic, anthropologic and ambient documentation activities. The dissemination of results will be based on the organisation of scientific colloquia, presentations, exhibitions on a national and international level. Viable solutions will be identified. Education and cultural consumption will be encouraged by the attractive and accessible structure of D PLATFORM with its multimedia initiative to mix visual arts, site specific ambient intervention, electronic music, urban cultural practices, and audio- video projections. The project will develop a database of images, texts, interviews, a useful instrument for humanities specialists, artists, and journalists. D PLATFORM will develop an interdisciplinary communication portal that will facilitate the formation of national young teams able to access the funding available in European research programmes (Creative Europe, Danube Transnational Prog. 2014-2020)

2. Activitati

2.1. Conferinte2.2. Publicatii2.3. Prezente media2-4. Arhiva foto evenimente2-5. Contact